Konsert 30.8.18

avgarde programslipp på Cornerteatret

verk av Therese Birkeland Ulvo, m.fl

Soundpainting

Skjermbilde 2019-01-24 kl. 08.06.33

Paper-performance and presentation.

Grieg Research School

Summer Course 18th-20th June 2018

Bjergsted, Stavanger

Sammen med kursdeltakerne og Sonat Coskuner

Soundpainting

Oppstartseminar for forskningsprogrammene på HVL – FLKI

3.10.18. Scandic Flesland Airport Hotel

Sammen med seminardeltakere og Sonat Coskuner