Konsert 15.8.18

Kronstadplassen HVL

Åpning HVL med Sonat Coskuner, David Hebert, Volve Vokal: Soundpainting and folkmusic.