Soundpainting

Oppstartseminar for forskningsprogrammene på HVL – FLKI

3.10.18. Scandic Flesland Airport Hotel

Sammen med seminardeltakere og Sonat Coskuner