dritidet

Målsetjinga med prosjektet Vågestykke er å aktivisere det daglege verket på Høgskolen og sjå nærare på skulens samfunnsoppdrag og ambisjonar. Kunsten skal «slå kiler inn i det daglege livet» i form av fagleg relaterte, sosiale, eller politisk undersøkjande prosjekt og hendingar, teknologisk utfordrande eksperiment, performative, auditive og/eller visuelle arbeid.

Dritidet