Private View – opera by Annelies Van Parys

Private View – Event

Hitchcock-inspirert opera!

Voyerisme og sosial isolasjon er kjernetemaene i denne thrilleren av en kammeropera som tar utgangspunkt i Alfred Hitchcocks Vinduet mot bakgården (1954). Annelies Van Parys Private View foregår i en lukket verden, bestående av et kvartal med blokkleiligheter; beboerne har trukket seg fullstendig tilbake og kjenner knapt sine naboer. Kan den kollektive angsten forårsaket av et mord føre disse menneskene sammen? Under omstendighetene mordet skaper – hva er virkelig, hva er innbilt? Hvem er menneskene vi observerer og hva kan man finne ut ved å observere dem? Er det vi ser – og fortolker – alltid sannheten?